Educació i Sostenibilitat és una revista dirigida a professors, educadors i altres persones amb un interès en el paper de la educació en la transició cap a la sostenibilitat. Ofereix reflexions i eines per a integrar temàtiques socio-ambientals claus a les activitats de formació tan en l’àmbit formal com en el no formal.

S’hi poden trobar articles de reflexió de líders d’opinió, professors i estudiants, experiències educatives de diferents àmbits i països, entrevistes amb experts, així com una selecció de recursos pedagògics per a la temàtica tractada.

La revista està publicat per RCE Barcelona, una de les 66  (Regional Centre of Expertise en Educación para el Desarrollo Sostenible), en el marc de la Dècada de Educació per a la Sostenibilitat d’UNESCO (2005 – 2014).  La distribució i subscripcions están gestionades por la cooperativa sense ànim de llucre Barcelonya.

rce_UNU

Per més informació o per col.laborar amb aquesta iniciativa si us plau contactar amb Barcelonya:

E: es@barcelonya.com
Tel: +34-93 424 5202