Aquest curt de 12 minuts de Leo  Murray (RCA) explica de manera molt senzilla les dinàmiques del canvi no-linial, els bucles de retroalimentació i els punts de no retorn de la Terra.  Fins ara 200,000 persones l’han vist. Mira-t’el!

Tipping point ahead.

www.wakeupfreakout.org