L’aigua és un assumpte present tant en les converses quotidianes com en els mitjans de comunicació; sovint apareix fins i tot en les notícies. A l’escola succeeix alguna cosa semblant: es parla de l’aigua i es treballa amb l’aigua. Gairebé sempre sorgeixen aspectes lligats a les propietats que té o al seu cicle natural; si [...]