Aquest mes hem realitzat una enquesta de valoració sobre la revista Educació i Sostenibilitat i aquí destaquem alguns dels resultats més rellevants. Un 55% de les persones que han contestat són del sector de l’educació “formal,” (centres de primària, secundària i universitat), un gran nombre de la societat civil (20%) i la resta de l’administració pública, educació informal i altres sectors.

A mode de  resum de l’opinió dels lectors/es, podem afirmar que els articles de reflexió, els recursos pedagògics i les entrevistes són els apartats més valorats, amb un gran nombre de lectors/es que fan servir  la petjada ecològica. També els materials audiovisuals i els directoris d’entitats han tingut una bona acollida, fet que evidencia els canvis en la manera d’abordar l’aprenentatge a l’escola, on cada vegada  s’aprofiten més les noves tecnologies i les relacions  amb l’entorn. Respecte la utilitat de la revista, un 60% dels lectors/es ha fet ús dels continguts de la revista a nivell professional, i un 36% n’ha fet ús a nivell personal.

“Cal més i millor difusió – molt professorat no coneix la revista”


Molts dels lectors/es destaquen l’ús dels recursos pedagògics per a preparar activitats educatives directament relacionades amb la sostenibilitat, com per exemple “a l’hora de preparar un curs per a formadors centrat en agroecología i metodologies participatives”, “per a activitats d’Escola Verda i matèria de Ciències Naturals”.  Altres lectors/es comenten  que la revista serveix “per estar més al dia”,  “per donar exemples d’on trobar recursos,” i “per fer servir dels petits gestos.” Alguns professors/es han fet servir el material directament a classe en discussió amb els alumnes, “per tal de treballar l’educació ambiental amb l’alumnat i hàbits més sostenibles en el meu dia a dia”, “per comentar articles a classe”, i “per reflexionar sobre la nostra petjada ecològica.” A més s’ha treballat amb altres públics, “en la confecció i edició de material divulgatiu destinat a la ciutadania”, incloent l’àmbit familiar.

“Que no deixeu de fer-la!”


Respecte el futur de la publicació, el 60% opta per canviar el format de la revista: tres monogràfics digitals més un compendi anual en paper, davant el 28% que prefereix mantenir el format actual de tres versions  impreses.  Destaquem que els lectors/es ens recomanen més i millor difusió, generar comunitat, i “no perdre la il·lusió i treballar en xarxa”.  Pel que fa el possible futur portal de la revista, els lectors/es proposen ”oferir bases de dades sobre recursos a l’abast de tothom” i “facilitar la subscripció digital a un preu més assequible”. Tot i que es recomana “apostar per la seva digitilització” també es comenta que s’ha de mantenir el disseny – “un valor molt interessant de la revista”.

Altres suggeriments interessants que hem rebut inclouen convocar trobades anuals amb els stakeholders (els actors) del sector en el qual la revista podria concedir un premi pel centre educatiu més sostenible. Altres mencionen  la utilitat de generar activitats per fer amb alumnes en format electrònic, o la creació d’un apartat per alumnes i famílies, així com  “un espai que permetés el treball en xarxa entre diferents centres.”

Finalment, d’acord amb el que des de  fa temps ha estat el nostre somni, editar la revista en castellà i anglès.  Les temàtiques més proposades per a ser tractades en el futur són: Energia; Residus; Participació; Mar i oceans; Pau, conflictes i convivència; Contaminació atmosfèrica.

Ddesde Barcelonya, el comitè editorial i la xarxa RCE Barcelona volem agrair les múltiples col·laboracions que hem tingut amb un gran nombre de persones treballant en l’educació per la sostenibilitat de diferents àmbits i  països  – sense vosaltres aquests primers 10 números no haurien  estat  possibles. La revista seguirà endavant tenint en compte les indicacions i les opinions expressades pels lectors/es i  procurant no  desviar-nos  de la nostra visió – que les persones i comunitats tinguin accés al coneixement, les eines i els recursos per a actuar com a agents de canvi en la transformació cap a una societat més sostenible.

Per comprar números anteriors o per demanar més informació us esperem a es@barcelonya.com L’enquesta romandrà oberta, així que us animem a seguir amb la seva difusió: www.surveymonkey.com/educacio_i_sostenibilitat