Education and Sustainability är en tidskrift som riktar sig till pedagoger på alla utbildningsnivåer. Syftet är att inspirera genom artiklar, goda exempel, intervjuer med ledande experter, nyheter från olika delar av världen och genom en samling pedagogiska resurser som kan användas för att integrera hållbarhetsperspektiv i olika undervisningssituationer.

ES publiceras i samarbete med RCE Skåne, ett av 66 Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development i världen, i samband med FN:s Årtionde för Lärande för Hållbar Utveckling (2005-2014).

rce_UNU

Lind Communication äger rätten att kommersialisera varumärket Education & Sustainability i Sverige och Norden.

Huvudpartner kring tidskriftens redaktionella innehåll är RCE Skåne.

Ansvarig utgivare är Katarina Pelin, Miljödirektör Malmö stad.

Ägare är det icke-vinstdrivande arbetskooperativet Barcelonya.

Beställ lösnummer av ES Sverige här.


För frågor kring beställningar och fakturering:

Nätverkstan Ekonomitjänst
Box 311 20
400 32 Göteborg
Tel: 031-743 99 05
Fax: 031-743 99 06
http://natek.natverkstan.net


Kontakta Redaktör Marcus Lind för övriga frågor:
E-post: marcus@lindcommunication.se
Tel: 070-667 22 82