Äntligen ett nytt nummer av ES Sverige!


ES_6_cover_small

Det nya numret har tema Delaktighet och bygger till stor del på projektet Öresundsklassrummet som har pågått i tre år i Malmö, Lund och Köpenhamn. Det innehåller även flera internationella artiklar på samma tema samt tips på metoder och lärresurser som kan underlätta i och utanför klassrummet.

Beställ exemplar till din skola här!

Detta nummer har delfinansierats med medel från EU Interreg IV A genom projektet Öresundsklassrummet.

EU_och_Interreg